NAJPOPULARNIJE

Igre : Sudoku – veće od

  • Igre : Sudoku – veće od

    OPIS IGRE

    Popuni prazna polja brojevima od 1 do 9 pazeći pri tom da u svakom redu i u svakom stupcu svaki broj upotrijebiš samo jednom. Takoćer trebaš poštovati znak veće od izmeću dvaju polja. Klikni na broj, a zatim klikni na polje na kojem bi se taj broj trebao nalaziti.

  • Instructions:

    Klikni na broj, a zatim klikni na polje na kojem bi se taj broj trebao nalaziti.