NAJPOPULARNIJE

Množenje podijeli karte

  • Množenje podijeli karte

    OPIS IGRE

    Naučite lako logiku množenja brojeva. Množenje je aritmetička operacija višestrukog zbrajanja broja sa samim sobom. Brojeve u računu kod množenja zovemo množenik i množitelj. Oni mogu zamijeniti mjesta bez promjene umnoška: x · y = y · x Kada znamo da je 8+8+8+8 = 4 x 8 onda je sve lakše. Kasnije ćete u nekoj drugoj igri utvrditi tablicu množenja.

  • Instructions:

    Postavi karte s odgovarajućim brojem da bi množenje imalo smisla i klikni "slijedeće"