Hrvatski jezik

Ero s onoga svijeta narodna

PRIPREMA ZA IZVEDBU NASTAVNOGA SATA

 

 

Tema: LEKTIRA

Nastavna jedinica: Narodna, Ero s onoga svijeta (kako pisati dnevnik čitanja)

 

Razred:

Nadnevak: Dvosat

 

Ključni pojmovi: dnevnik čitanja, citat, zapažanje, analiza djela, narodna književnost

Obrazovna postignuća: učenici će naučiti kako se piše dnevnik čitanja, kako pronaći i zapisati podatke o knjizi, autoru, kako analizirati djelo

Odgojne zadaće: osposobiti učenike za recepciju književnoga djela,

Funkcionalne zadaće: razvijati sposobnosti analiziranja, apstrahiranja, bilježenja, iznošenja vlastitoga mišljenja, argumentiranja, raspravljanja

 

predhodna znanjA: lektira, pisac, lik, vrijeme i mjesto radnje

 

ARTIKULACIJA SATA

 

UVOD SREDIŠNJI DIO ZAKLJUČNI DIO SATA
 • O čitanju (ponoviti o knjižnici i čitanju)
 • kakve knjige vole čitati
 • najbolje knjige, najdraži likovi
 • kako pisali lektiru
 • najava

 

 1. objasniti pojam

Učenici zapisuju u svoje bilježnice odrednice i  objašnjenja,

 1. objasniti pojam narodna književnost
 2. Zadatak: podići ruku kada se u tekstu govori o likovima
 3. Ja čitam tekst, učenici prate na predlošcima i zapisuju citate, individualno zapisuju zapažanja, čitaju zapažanja i zajedički ih komentiramo. Učenici mogu nadopuniti svoja zapažanja.
 4. Zapisuju :
 • dojmovi
 • tema djela
 • ideja
 • sažetak
 • mjesto radnje
 • vrijeme radnje
 • likovi i karakterizacija
 • sliljed događaja (kompozicija)
 • ocjena djela, objašnjenje

nakon individualno riješene odrednice, učenici čitaju zaključke i zajednički ih komentiramo, učenici nadopunjuju

Hoće li biti teško pisati dnevnik čitanja

 

PLAN PLOČE

 

Dnevnik čitanjaPODATCI O IZDAVAČU PREVODITELJ:BILJEŠKA O PISCU:

ŠTO OČEKUJEM OD DJELA

POČETAK ČITANJA: 18. 9. 2007.

 

Kako pisati dnevnik čitanjaNarodna, Ero s onoga svijeta

CITAT ZAPAŽANJE

 

ZAVRŠETAK ČITANJA

DOJMOVI: kako vam se svidjelo djelo, koje misli, asocijacije budi u vama, što vam se nije svidjelo, kako biste vi postupili u ulozi glavnoga lika

 

TEMA DJELA:

IDEJA

 

SAŽETAKMJESTO RADNJEVRIJEME RADNJELIKOVI I KARAKTERIZACIJASLILJED DOGAĐAJA (KOMPOZICIJA)

OCJENA DJELA (objasni)

 

 Ero s onoga svijeta narodna

 

Ero s onoga svijeta narodna

Daš lajkić? Plakat ću!

Daš lajkić? Plakat ću!