CJELINA: PRAVOPIS Igra Č ili ć

Cjelina obuhvaća nastavne teme: Rečenični i pravopisni znakovi: trotočje, izostavnik, crtica, zagrada; Veliko početno slovo u imenima pokrajina i krajeva, dijelova naselja, trgova i ulica; Slušanje, izgovor i pisanje riječi s provedenim glasovnim promjenama; Pisanje, izgovor i čitanje glagolskih oblika, tj. ključne pojmove: točka, zarez, upitnik, uskličnik, trotočje, izostavnik, crtica, zagrada; veliko slovo, višečlani nazivi pokrajina i krajeva, dijelova naselja, ulica i trgova.

 

Igra  Č ili ć

Obrazovne zadaće i postignuća: primijeniti pravopisna pravila u pisanju glasova Č i Ć

Daš lajkić? Plakat ću!

Daš lajkić? Plakat ću!