site stats
 

CJELINA: PRIDJEVI Igra Rod broj padež

Cjelina obuhvaća nastavne teme: Određeni i neodređeni oblik pridjeva, Sklonidba pridjeva, Stupnjevanje pridjeva tj. ključne pojmove: određeni i neodređeni oblik pridjeva u nominativu, sklonidba pridjeva, padeži, stupnjevanje i stupnjevi (pozitiv, komparativ, superlativ).

 

Igra Rod broj padež

Igra Rod broj padež  KLIKNI ZA IGRU

Igra Rod broj padež

Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati padeže pridjevskih oblika pomoću proširenoga padežnog pitanja i imenice s kojom se pridjev slaže, rabiti padežne nastavke određenih i neodređenih pridjeva, zapaziti jednak glasovni sastav različitih oblika

sjedi5@sjedi5.com

Preporuka…

Counter Strike 1.6 3D
Igre-Play.com
Igre-Play.com

Podijeliš s prijateljima?

  • Edukativne igre
  • Video instrukcije
  • Lektire
  • Materijali za učenje i poučavanje
  • Igre za zabavu