Ivan Cankar  Zastidio se majke

Tema: Lik u književnom djelu

 

Načini pripovijedanja

 

Ključni pojmovi: karakterizacija lika govorom i postupcima

 

Obrazovna postignuća: prepoznati i imenovati osobine lika u proznom i dramskom djelu, oprimjeriti govornu i etičku karakterizaciju navodima iz teksta

prethodna znanja: izgled i ponašanje lika, odnosi među likovima

 

Odgojni i socijalizirajući sadržaji: identificirati se s likom u književnome djelu, zauzimati jasno stajalište prema osobinama lika u književnome djelu, usmjeravati izbor književnih sadržaja prema vrlinama i poželjnim svojstvima književnih likova (međuodnosi, prijateljstvo, prihvaćanje, pomaganje, istinoljubivost, poštenje, osjećaj za drugu osobu i slično), razvijati sposobnosti promišljanja o svojim i tuđim postupcima, upoznati svoje osobine, prihvaćati i razvijati dobre, a ispravljati loše, razvijati želju za postizanjem viših ciljeva

 

Rad s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama: opis likova uz osobine

 

Nastavna jedinica:

Ivan Cankar, Zastidio se majke

 

 

razred

nadnevak:

 

 

Nastavno područje KNJIŽEVNOST

Tip sata: interpretacija

Nastavni sustav: interpretacijsko- analitički

predviđeno vrijeme 2 školska sata

Zadaće sata:

obrazovne:

ponoviti i utvrditi znanje o književnim rodovima, pripovjednim tehnikama (opisivanje, pripovijedanje, dijalog) oprimjeriti svaku pripovjednu tehniku citatima iz teksta, uloga pripovjednih tehnika u književnom tekstu, karakterizacija lika (psihološka, etička, fizička, socijalna, govorna)

odgojne:

identificirati se s likom u književnome djelu, zauzimati jasno stajalište prema osobinama lika u književnome djelu, usmjeravati izbor književnih sadržaja prema vrlinama i poželjnim svojstvima književnih likova (prihvaćanje, istinoljubivost, poštenje, osjećaj za drugu osobu)

razvijati sposobnosti promišljanja o svojim i tuđim postupcima, upoznati svoje osobine, prihvaćati i razvijati dobre, a ispravljati loše, razvijati želju za postizanjem viših ciljeva

funkcionalne:

razvijati sposobnosti dosjećanja, pamćenja, uspoređivanja, dokazivanja, povezivanja

Nastavna sredstva i pomagala: čitanka, zvučna čitanka, živa riječ, listići, CD player

ARTIKULACIJA SATA

 

Ključni pojmovi Učenici će: Oblici rada, metode
Motivacija –          razgovarati o pojmu zastidjeti se ( Što znači zastidjeti se? Jeste li se nečega ili nekoga zastidjeli?  Ispripovijedajte.) FrontalniRazgovor (dijaloške)
Najava Ivan Cankar –          predvidjeti iz naslova o čemu će govoriti tekst
Čitanje, stanka –          slušati književni predložak-          prepričavati dijelove teksta-          predviđati što će se dalje dogoditi FrontalniSlušanjeDijaloške

Predviđanje

Objava doživljaja –          iznijeti svoje dojmove,  osjećaje, misli, asocijacije, koliko su se predviđanja obistinila FrontalniRazgovor (dijaloške)
interpretacija TemaEpikaDogađajLikKarakterizacija lika: izvanjska, psihološka, socijalna, etičkaKarakterizacija lika postupcimaPripovjedne tehnike: pripovijedanje, opisivanje, dijalog –          odrediti temu-          prepoznati književni rod-          imenovati događaj-          imenovati glavne likove – imenovati njihove osobine, razvrstati ih prema zajedničkom kriteriju-          okarakterizirati likove, dokazati citatima – vrste karakterizacije-          ponoviti pripovjedne tehnike, zapaziti njihovu ulogu u oblikovanju teksta-          zapaziti pjesničke slike i stilska sredstva u opisu prostora FrontalniRazgovor (dijaloške)ČitanjePisanje

Citiranje

Oluja ideja

Sinteza Karakterizacija lika –          primijeniti stečena znanja rješavajući listić (karakterizacija lika) IndividualniPisanjeČitanje
Aktualizacija, zadaća –          rješavanje listića

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan ploče

Tema:

Lik u književnom djelu

Načini pripovijedanja

Ivan Cankar, Zastidio se majke

Tema:

Epika: opširnost

događaji

likovi

pripovjedne tehnike

DOGAĐAJ

LIK

Likovi: majka, Joža

Karakterizacija lika: određivanje osobina lika

Vrste karakterizacije

–          izvanjska – izgled lika

–          psihološka (unutarnja) – određuje osjećaje, razmišljanja, unutarnji svijet lika (npr, tužan, sretan, zabrinut, zaljubljen, postiđen…)

–          etička (moralna)određuje kako se lik odnosi prema drugim likovima, kako se odnosi prema radu, prema ljudskim vrijednostima – poštenju, hrabrosti, dobroti plemenitosti…(npr. okrutan, hrabar, plemenit, lažljiv, brižan…)

–          socijalna (društvena) – određuje kojem društvenom sloju lik pripada, kakvo je njegovo imovinsko stanje, obrazovanost, zanimanje i sl. (npr. siromašan/bogat, obrazovan…)

 

PRIPOVJEDNE TEHNIKE:

 

opisivanje –    mjesto radnje

bliska lirici – slikovitost – stilska sredstva (epitet, usporedba, preneseno značenje, kontrast)

kontrast – suprotnost

 

pripovijedanje

dijalog

 

Zadatak: okarakteriziraj lik majke prema tablici. Svaku osobinu koju zapažaš potkrijepi citatima iz teksta.

 

vrsta karakterizacije osobine citat pripovjedna tehnika
SOCIJALNA (DRUŠTVENA)

PSIHOLOŠKA (UNUTARNJA)

ETIČKA (MORALNA)

 

Zadatak: okarakteriziraj Jožu prema tablici. Svaku osobinu koju zapažaš potkrijepi citatima iz teksta. Pokušaj pratiti kako se neke Jožine osobine mijenjaju kroz tekst.

 

vrsta karakterizacije osobine citat pripovjedna tehnika
SOCIJALNA (DRUŠTVENA)

PSIHOLOŠKA (UNUTARNJA)

 

ETIČKA (MORALNA)

 

 Ivan Cankar  Zastidio se majke

 

Ivan Cankar  Zastidio se majke

Daš lajkić? Plakat ću!

Daš lajkić? Plakat ću!