PODSJETNIK ZA PRIPREMU I ANALIZU NASTAVNOG SATA

 

Ime i prezime, grupa, skolska godina

 

Razredni odjel

Nastavni predmet

Nastavna cjelina

Tema nastavnog sata

Odgojno – obrazovni ciljevi nastavnog sata

Odgojno – obrazovni zadaci nastavnog sata (obrazovni, funkcionalni i odgojni)

Struktura nastavnog sata

 

Uvodni dio (trajanje): fizicka i emocionalna priprema ucenika, aktualiziranje znanja i sposobnosti kao priprema za glavni dio sata

 

Glavni dio (trajanje):

obrada novog gradiva,

ponavljanje gradiva (radi usvajanja gradiva, radi zapamcivanja gradiva, radi sistematizacije gradiva, radi generalizacije gradiva, radi primjene gradiva, radi poticanja i razvoja kreativnosti ucenika, radi automatizacije,…),

provjeravanje znanja (usmeno, pismeno)

 

Zavrsni dio (trajanje):

zadavanje domace zadace (procjena vremena za njezino rjesavanje),

provjera ostvarenosti ciljeva i odgojno-obrazovnih zadataka nastavnog sata

 

Tip nastavnog sata (odredjuje se prema glavnom dijelu nastavnog sata):

 

uvodni sat,

sat obrade novoga gradiva,

sat ponavljanja,

sat provjeravanja znanja ucenika,

kombinirani sat

 

Oblici rada (slijede iz odgojno-obrazovnih zadataka):

 

frontalni rad,

grupni rad,

individualni rad,

diferencirana nastava

 

Nastavna nacela (isticu se dijelovi gradiva i nacela koja se na nastavnom satu ostvaruju obradom pojedinih dijelova gradiva):

 

nacelo znanstvenosti,

nacelo aktivnosti i samostalnosti,

nacelo sistematicnosti i povezanosti,

nacelo pristupacnosti,

nacelo zornosti,

nacelo individualizacije,

nacelo postojanosti znanja,

nacelo motivacije

 

Nastavne metode (isticu se dijelovi gradiva i metode kojima se planira na nastavnom satu obraditi pojedini dio gradiva)

 

Nastavne metode prema izvorima znanja:

metoda demonstracija,

metoda prakticnih radova,

metoda crtanja,

metoda pisanja,

metoda citanja i rada na tekstu,

metoda razgovora,

metoda usmenog izlaganja

 

Nastavne metode prema nastavnom gradivu:

empirijske metode (promatranja, pokusi, mjerenja),

metoda usporedjivanja i metoda analogija,

metoda generalizacije i metoda apstrakcije,

metoda konkretizacije,

metoda indukcije,

metoda dedukcije,

metoda analize i sinteze,

metoda problemske nastave (istrazivacka, heuristicka,

metoda problemskog izlaganja,…),

metoda specijalnih slucajeva (metoda izgradnje matematickih modela, aksiomaticka metoda,…)

 

Nastavna sredstva i pomagala (obvezna udzbenicka literatura, prirucnici, tablice, modeli, dijafilmovi, element-filmovi, videokasete, televizija, radio, grafoskop, dzepno racunalo, kompjutor,…),

svrha koristenja nastavnog sredstva/pomagala (izvor znanja, motivacija,…),

tko koristi nastavno sredstvo/pomagalo (nastavnik ili ucenik)

 

Aktivnosti nastavnika i aktivnosti ucenika

 

Planirati aktivnosti nastavnika i ucenika u vezi s dijelovima nastavnog sadrzaja o kojemu se na satu govori po ovoj shemi:

dio nastavnog sadrzaja aktivnost nastavnika      aktivnost ucenika

 

 

 

Popis pojmova koji se na satu potpunije formiraju i koji se na satu pocinju formirati

 

Planiranje rada na skolskoj ploci

 

Primjedbe na odrzani nastavni sat

 

Daš lajkić? Plakat ću!

Daš lajkić? Plakat ću!