Riječi iz stranih jezika koje u pismu imaju x u hrvatskom se jeziku pišu sa ks (taksi, indeks, boks). Ovo se pravilo ne odnosi na vlastita imena (Max, Tex).

Tagged with →