Riječi iz latinskoga jezika koje završavaju na –um (akvarijum, solsticijum, kurikulum, kalcijum…) u hrvatskom jeziku pišemo (i izgovaramo) bez tog nastavka (akvarij, solsticij, kurikul, kalcij…).

Tagged with →