Muška imena na –e (Ante, Mile, Rade, Mate, Jure) sklanjaju se kao imenice ženskoga roda (Mile, Milu, Mili Milom, Jure, Juru, Juri, Jurom).

Tagged with →