Piše se aviokompanija.

Kako se piše pravilno: avio kompanija ili aviokompanija ili avio-kompanija? Pravilno je i piše se aviokompanija jer se riječi nastale dodavanjem prefiksoida avio- pišu sastavljeno (avioindustrija, aviomehaničar, aviokarta, aviokompanija).

Tagged with →