Piše se čir.

Kako se piše pravilno: čir ili ćir? Pravilno je i piše se čir. Oblici i izvedenice koje u osnovi imaju čir također se pišu sa č (čira, čiru, čirem, čirevi, čirevima, čirić, čiraš, čirašica…).

Tagged with →