Piše se dijete.

Kako se piše pravilno: dijete ili djete? Pravilno je i piše se dijete jer ako je  ako je slog dug, piše se ije. U oblicima imenice dijete došlo je do kraćenja ije>je: djeteta, djetetu, djetetom, djeca, djeco, djecom.

Tagged with →