Piše se interdisciplinarni.

Kako se piše pravilno: interdisciplinarni ili inter-disciplinarni ili inter disciplinarni? Pravilno je i piše se interdisciplinarni jer se riječi nastale dodavanjem oblika nalik prefksima (auto-, vele-, sve-, anglo-, euro-, puno-…)  pišu se sastavljeno (automatski, veleučilište, sveučilište, angloamerički, punopravno, internacionalno…).

Tagged with →