Piše se ličiti.

Kako se piše pravilno: ličiti ili lićiti? Pravilno je i piše se ličiti. Oblici i izvedenice koje u osnovi imaju ličiti također se pišu sa č (ličim, ličiš, liči, ličimo, ličite, liče, ličio, ličila, ličilo, ličeći,  ličenje, ličilački, oličiti…).

Tagged with →