Pravilno je Mile.

Kako se piše pravilno: Mileta ili Mile? Pravilno je i piše se Mile jer se muška imena na –e sklanjaju kao imenice ženskoga roda (Mile, Milu, Mili, Milom).

Tagged with →