Piše se netaktičan.

Kako se piše pravilno: netaktičan ili ne taktičan? Pravilno je i piše se netaktičan jer se niječnica (negacija) piše sastavljeno s pridjevom (netaktična, netaktično, netaktične, netaktični).

Tagged with →