glasovi t ili d ispadaju, ne pišu se:

  • u skupinama stn (mastan – masna) i ždn (nuždan- nužna) u riječima hrvatskoga podrijetla
  • u izvedenicama od imenica na –dak, -tak, -dac, -tac, -tka s nepostojanim a (osim posvojnih pridjeva i umanjenica )
  • t se ne piše u oblicima imenice otac i riječima nastalim od te riječi

glasovi t ili d pišu se:

  • u oblicima imenica muškoga roda na -dak, -tak, -dac, -tac s nepostojanim a (uradak-uradci, petak-petci, mladac-mladci, postotak – postotci)
  • u umanjenicama imenica na -dak, -tak, -dac, -tac, -tka (uradčić, trenutčić, postotčić)
  • u posvojnim pridjevima nastalim od imenica na -dak, -tak, -dac, -tac, -tka (mladčev)
  • t se piše u skupini stn u riječima stranoga podrijetla (aoristni, kontrastni)
Tagged with →