Pisanje suglasnika m i n

Kada se suglasnik n nađe ispred b, mijenja se u m (bombon, stambeni, čimbenik). Ova se glasovna promjena naziva jednačenje po mjestu tvorbe.

N se ipred b i p  ne mijenja u m ako njime završava prefiks (izvanbračni, izvanplanetani) ili je na granici dviju osnova (crvenperka, jedanput)

Tagged with →