Piše se i pravilno je plavlji.

Kako se piše pravilno: plaviji ili plavlji? Pravilno je i piše se plavlji jer se jednosložni pridjevi s dugim naglaskom u komparativu tvore nastavkom –ji.

Tagged with →