Piše se račun.

Kako se piše pravilno: račun ili raćun? Pravilno je i piše se račun. Oblici i izvedenice koje u osnovi imaju račun također se pišu sa č (računa, računu, računom, računi, računima, računčić, računčina, računati, izračunati, preračunati, naračunati, uračunati, izračunavanje, računanje, preračunavanje, račundžija, računalo, računalni, računaljka, izračun, obračun, predračun…).

Tagged with →