Piše se vodič.

Kako se piše pravilno: vodič ili vodić? Pravilno je i piše se vodič. Nastavak –ič nije čest nastavak za tvorbu imenica. Njime se tvore imenice muškoga rode koje označavaju vršitelja radnje. Oblici i tvorenice koje u osnovi imaju vodič pišu se sa č (vodiča, vodiču, vodičem, vodiči, vodiče, vodičima, vodičev, poluvodič, vodički…).

Tagged with →