Piše se začin.

Kako se piše pravilno: začin ili zaćin? Pravilno je i piše se začin. Oblici i izvedenice koje u osnovi imaju začin također se pišu sa č (začina, začinu, začinom, začini, začinima, začiniti, začinjen, začinjena, začinjeno, začinski…).

Tagged with →