Medijska kultura

TEMA: Kazalište

 

Ključni pojmovi kazališna izražajna sredstva: govor, gluma, scenografija,

kostimografija

Obrazovna postignuća uočiti suprotstavljene likove, prepoznati kazališna izražajna

sredstva u predstavi: scenografiju, kostimografiju, rasvjetu

Prethodna znanja:

gluma, glumac, scenografija, pozornica

.Izborne teme:

film i kazalište sličnosti i razlike kazališne i filmske glume,

scenografije,maske i kostimografije

kazališni život u Hrvatskoj – prva kazališna predstava u Hrvatskoj,

najvažnije kazališne priredbe na razini države i u učenikovuzavičaju

kazalište sjena – kazalište sjena, plošni lutkari (Velimir Chytil:Mrav)

Međupredmetna korelacija:

strani jezik

Odgojni i socijalizirajući ciljevi i sadržaji:

osvještavati važnost kulturnoga pristupa gledanju kazališnih predstava; razvijati osjetljivost za ljepotu izgovorene riječi; razvijati ljubav i ponos prema hrvatskomu jeziku i kazališnoj umjetnosti; razvijati etičke vrijednosti i estetski ukus; razvijati sposobnost suradnje i poštivanja drugih i sebe vježbanjem scenskoga izražavanja

Rad s učenicimas posebnim odgojnoobrazovnim potrebama:

razumjeti ulogu kazališnih izražajnih sredstava u kazalištu, uočiti

razliku između glume u kazalištu i glume pred kamerom

 

 

 

 

ARTIKULACIJA SATA

 

zadaće sata:

učenici trebaju znati osnovne pojmove o kazalištu, nabrojati neka kazališta u Hrvatskoj (pravopisno pravilo o pisanju naziva ustanova)

treba ih osposobiti za pisanje umne mape i njezino čitanje, učenje putem umnih mapa

 

  1. razgovor o pripremama za predstavu Različitosti, tko sve sudjeluje, koji su zadatci, gdje bi se mogla predstaviti
  2. jeste li bili u kazalištu, kako je to izgledalo, poznajete li neka kazališta u Hrvatskoj (zapisati na ploču, najstarija kazališna zgrada u Hrvatskoj) – pravopis!!!
  3. najava
  4. ispunjavanje umne mape – uz pomoć učitelja
  5. čitanje i snalaženje u umnoj mapi

 

 

 

Daš lajkić? Plakat ću!

Daš lajkić? Plakat ću!