Skriveno talijansko selo Furore

Furore ili "selo koje ne postoji", izgrađeno je skriveno u fjordu kako bi se spriječili gusarski napadi...

Napadi gusara i pirata u prošlosti su predstavljali problem i za naselja, tako  su stanovnici morali smišljati načine kako se obraniti. Jedan od takvih načina je i gradnja sela skriveno od pogleda s mora, a sve kako bi gusare odvratio od potencijalnih napada i pljačke.

Furore – „selo koje ne postoji“, takav naziv je dobilo zahvaljujući kućama koje su skrivene u gustom raslinju u fjordu koji se čini kao pukotina u stijeni. Razlog zašto su tako izgrađene je zaštita od gusara.

Skriveno talijansko selo Furore

Tako podignuto naselje nije imalo centralni trg, niti gusto naseljene ulice. Sve građevine, ulice i stepenice bile su pomno skrivene i osmišljene tako da nisu vidljive s mora.

Danas nakon mnogo godina kada više ne prijeti opasnost od gusara, stanovnici oboje svoje kuće u što upadljivije boje kako bi bili zamijećeni i pozivaju umjetnike diljem svijeta da im u tome pomognu i ukrase građevine.

Najstariji dio sela je Fjord, tj. Fiordo, uski klanac koji s otvorenog mora vodi u selo i u čijoj se unutrašnjosti nalaze stare kuće. Danas je Furore turistička atrakcija. Prema popisu iz 2011. godine ondje je živjelo 810 stanovnika.

A. B.

Odgovorite

Vaš mail neće biti javan.