Metodički pristup filmu

METODIČKI PRISTUP FILMU DRUGE ZORANA TADIĆA

Da bismo učenike doveli do uspješnijih, rasterećenijih i zanimljivijih oblika, načina i metoda rada te do postizanja predviđenih nastavnih zadaća, neizbježna je unutarnja i međupredmetna korelacija. Korelacijsko-integracijski nastavni sustav nezaobilazan je u uspješnu nastavnom radu, a u okviru predmeta hrvatski jezik njegova je primjena vrlo raznolika. Ovisno o gradivu koje se proučava, najčešće je povezivanje s predmetima iz jezično-umjetničkog područja kao i povezivanje srodnih područja u okviru sama predmeta (osobito književnosti i jezičnog izražavanja s medijskom kulturom). Ovo je tek jedan primjer takve korelacije…

NASTAVNI SUSTAVI ( mogući): interpretativno-analitički; korelacijsko-integracijski; problemsko-stvaralački

TIP NASTAVNOG SATA: interpretacija dokumentarnog filma

OBLICI RADA: čelni/frontalni, pojedinačni, u paru, u skupini

NASTAVNE METODE ( najzastupljenije metode u nastavi filma)

— metoda pokazivanja/demonstracije

— dijaloška metoda

— metoda čitanja

— metoda pisanja

— metoda usmenog izlaganja

— metoda crtanja

— metoda praktičnoga samostalnog rada

— metoda recepcije

— metoda promatranja

— metoda rada na tekstu i druge

ZADAĆE NASTAVNE JEDINICE

a) OBRAZOVNE

— dokumentarni film i njegove osobitosti

— strukturalni elementi filma: vrste i funkcija kadrova, vrste i značenje planova i rakursa

( kutova snimanja) u filmu, sekvence, montaža

— tema, ideja filma

— mjesto i vrijeme radnje

— karakterizacija likova u dokumentarnom filmu (socijalna, psihološka, etička, fizička)

— zvukovi u kadru i izvan njega (off): dočaravanje autentičnosti

— uloga rasvjete u filmu

— tehnika snimanja (crno-bijeli film)

— stvaralačka primjena crno-bijele fotografije

— dekor

— ritam

b) FUNKCIONALNE

— razvijanje senzibilnosti za prihvaćanje dokumentarnoga filma

— razvijanje sposobnosti zapažanja, imenovanja i prosuðivanja osobitosti filmskoga djela

— razvijanje sposobnosti izražavanja osobnih prosudbi i doživljaja

— razvijanje sposobnosti za samostalnu analizu filmskoga djela

— razvijanje sposobnosti mišljenja, zaključivanja, prosuđivanja, maštanja, pristupa temi u suodnosu s drugim nastavnim područjima unutar hrvatskoga jezika (unutarnja korelacija) te s ostalim predmetima (međupredmetna korelacija)

c) ODGOJNE

— njegovanje i razvijanje suosjećanja sa svim ljudima, osobito onima koji pate, koji su nemoćni, osamljeni, stari, bolesni ili na bilo koji način oštećeni

— otkrivanje smisla življenja u samoći

— obogaćivanje učenikova emocionalnog i intelektualnog života; izgrađivanje estetskog ukusa

— poticanje učenika na razmišljanje o pravim životnim vrijednostima

— vrednovanje ljudskih postupaka

— razmišljanje o moralnim načelima (briga roditelja za djecu i djece za stare i nemoćne roditelje)

— njegovanje odgovornosti prema samu sebi i drugima

— odgajanje za pravilno prihvaćanje životnih vrijednosti

— poticanje učeničke kreativnosti i inovativnosti

— odgajanje za razumijevanje među ljudima

— razvijanje interesa za gledanje i prosuđivanje umjetničkih djela

— spoznavanje i razumijevanje različitosti

— razvijanje empatije

— razvijanje požrtvovnosti, nesebičnosti; pojam altruizma

d) KOMUNIKACIJSKE

— komunikacija s filmskim djelom; iznošenje osobnih misli

— primanje poruka filma

— aktualiziranje teme filma

— usporeðivanje sa srodnim umjetnostima

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

— film i video

— školska ploča i kreda

— grafoskop i prozirnica

— plakat (s temom starosti u kontrastu s mladosti)

— čitanka

— učenički radovi

— nastavni listići

— fotografije

— anketni listići

— zemljovid

— stručna literatura

USTROJ NASTAVNOG SATA

I. UVOD

II. GLEDANJE FILMA

III. INTERPRETACIJA FILMA

IV. USMJERENO GLEDANJE FILMA

RAZRAÐENO

1. DOŽIVLJAJNO-SPOZNAJNA MOTIVACIJA

a) asocijativni niz vezan uz suprotstavljene riječi starost i mladost — rad u skupinama (objava misli i korekcija)

b) plakat (tema starosti i mladosti prikazana u kontrastu — fotografije iz obiteljskih albuma)

c) opis povećane fotografije starice iz filma Druge te razgovor o odnosu prema starijim osobama u susjedstvu, obitelji, školi — povezati s bontonom (aktualizacija teme)

2. NAJAVA FILMA I LOKALIZACIJA (podaci o autoru i njegovom umjetničkom radu; čitanje zanimljivih dijelova intervjua s redateljem Tadićem o atmosferi na snimanju filma Druge, koji je za vrijeme prošlogodišnje Medijske škole u Trakošćanu napravila novinarska grupa OŠVidovec)

3. UPUTE ZA USMJERENO GLEDANJE FILMA I RAD KOJI SLIJEDI (pripremni radovi i podjela listića; obratiti pozornost na vrste planova, rakursa, kadrova, tonsku stranu filma, ulogu svjetla i sjene, dekor, tehniku snimanja filma; rad u skupinama: bilježiti zvukove u interijeru, eksterijeru te predmete koji se vide u prostoriji)

4. PROJEKCIJA FILMA

5. INTELEKTUALNO-EMOCIONALNA STANKA

6. OBJAVA DOŽIVLJAJA I NJIHOVA KOREKCIJA (anketni listići o dojmovima, raspoloženju, simbolici naslova, najzanimljivijem kadru; skupine imenuju zvukove koje su zapisali tijekom gledanja filma te objašnjavaju značenje svakog imenovanog predmeta)

Daš lajkić? Plakat ću!

Daš lajkić? Plakat ću!