Pismeno dijeljenje prirodnih brojeva


U ovom videu se objašnjava pismeno dijeljenje prirodnih brojeva. Snimano je za učenike 5. razreda osnovne škole, koji su se sa takvim množenjem već susreli, no mnogi zaborave detalje.

sjedi5@sjedi5.com

    Preporuka…

    War Thunder
    Igre-Play.com
    Igre-Play.com