Pismeno dijeljenje prirodnih brojeva

U ovom videu se objašnjava pismeno dijeljenje prirodnih brojeva. Snimano je za učenike 5. razreda osnovne škole, koji su se sa takvim množenjem već susreli, no mnogi zaborave detalje.

Daš lajkić?