Strane riječi i izrazi dio su naših svakidašnjih razgovora, poslova i učenja. Napredak, znanosti i tehnike teće velikom brzinom i sve je teže pratiti zbivanja u svijetu za koja doznajemo javnim informiranjem putem medija, predavanjima ili razgovorom.

Što je i što znači – rječnik stranih riječi tumači veliki  broj pojmova, izraza, uzrečica, tuđica i posuđenica. Ovaj rječnik stra­nih riječi je informativnog značenja i nije označen postanak rije­či, njihovo mijenjanje, akcentuacija itd.

Tumačene su samo češće riječi, čitaju i upotrebljavaju, zatim mnogi turcizmi i germanizmi, riječi iz susjednog madžarskog, bosanskog i talijan­skog jezika, ili riječi iz »žargona«,  te one riječi koje se više ne upotrebljavaju, ali se nalaze u starijoj stručnoj literaturi ili književnosti.

Što je i što znači – rječnik stranih riječi.