Što je i što znači riječ alonim?

putujući, lako prenosiv

Tagged with →