NAJPOPULARNIJE

Kosina – simulacija sile i gibanja

  • Kosina – simulacija sile i gibanja

    OPIS IGRE

    Istražite snagu, energiju i rad tako što gurate kućanske predmete gore i dolje na kosini. Podizanjem i spuštanjem kosine vidjet ćete kako kut nagiba utječe na paralelne sile koje djeluju na predmet. Grafikoni pokazuju silu, energiju i rad.

  • Instructions:

    .