NAJPOPULARNIJE

Naelektrizanje i polja

  • Naelektrizanje i polja

    OPIS IGRE

    Električno polje Elektrostatika Ekvipotencijali

  • Instructions:

    Odredite varijable koje utječu na parametre tijela u interakciji. Predvidjeti ćete kako nabijena tijela mežudjeluju. Opišite snagu i smjer električnog polja oko nabijenog tijela. Električno polje Elektrostatika Ekvipotencijalni