NAJPOPULARNIJE

Igra Stupnjevanje pridjeva

  • Igra  Stupnjevanje pridjeva

    OPIS IGRE

    Cjelina obuhvaća nastavne teme: Odrećeni i neodrećeni oblik pridjeva, Sklonidba pridjeva, Stupnjevanje pridjeva tj. ključne pojmove: odrećeni i neodrećeni oblik pridjeva u nominativu, sklonidba pridjeva, padeži, stupnjevanje i stupnjevi (pozitiv, komparativ, superlativ).

  • Instructions:

    Obrazovne zadaće i postignuća: imenovati i prepoznati pozitiv, komparativ i superlativ, prepoznati i razumjeti njihove odnose u stupnjevanju, pravilno rabiti komparativ i superlativ najčešćih pridjeva