NAJPOPULARNIJE

Igre : Aorist ili imperfekt – 6.razred

  • Igre :  Aorist ili imperfekt – 6.razred

    OPIS IGRE

    CJELINA: GLAGOLSKA VREMENA I NAČINI Cjelina obuhvaća nastavne teme: Izricanje sadašnjosti prezentom, Izricanje prošlosti perfektom, Izricanje prošlosti aoristom, imperfektom i pluskvamperfektom, Izricanje budućnosti futurom, Izricanje zapovijedi i molbe imperativom, Izricanje želje kondicionalom, Vrste predikata, tj. ključne pojmove: prezent, sprezanje (konjugacija), prezent pomoćnih glagola; perfekt, krnji perfekt; aorist, imperfekt, pluskvamperfekt; futur prvi, futur drugi; glagolski način, imperativ; kondicional prvi, kondicional drugi; glagolski i imenski predikat.

  • Instructions:

    Klikni na dugme za koje misliš da je ispravno. Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati i razlikovati aorist i imperfekt, moći proizvoditi oblike glagola koji se u aoristu, imperfektu najčešće rabe.