NAJPOPULARNIJE

Igre : kviz nezavisno složene rečenice

  • Igre :  kviz nezavisno složene rečenice

    OPIS IGRE

    NEZAVISNO SLOŽENE REČENICE Cjelina obuhvaća nastavne teme: Nezavisno složena rečenica, Vrste nezavisno složenih rečenica, tj. ključne pojmove: vezničke i nevezničke rečenice (rečenični niz), surečenice , sastavna, rastavna, suprotna rečenica, isključna i zaključna rečenica.

  • Instructions:

    Obrazovne zadaće i postignuća: Kviz s pitanjima pomoću kojih učenik može ponoviti teorijska i praktična znanja i primijeniti ih. Rješavanje kviza učeniku može biti dobra priprema za pisanu provjeru iz nezavisno složenih rečenica.