NAJPOPULARNIJE

Igre : neodređene zamjenice

  • Igre :  neodređene zamjenice

    OPIS IGRE

    CJELINA: Zamjenice Cjelina obuhvaća nastavnu temu: Zamjenice i njihova uloga u rečenici , tj. ključne pojmove: upitne, odnosne i neodrećene zamjenice. Učenici će igrajući igre iz ove cjeline naučiti pravilno rabiti padežne oblike upitnih, odnosnih i neodrećenih zamjenica u govorenju i pisanju.

  • Instructions:

    Obrazovne zadaće i postignuća: pravilno rabiti padežne oblike neodrećenih zamjenica, pisanje i izgovor neodrećenih zamjenica s prijedlozima