NAJPOPULARNIJE

Igre : nepromjenjive riječi

  • Igre :  nepromjenjive riječi

    OPIS IGRE

    CJELINA: NEPROMJENJIVE VRSTE RIJEČI Cjelina obuhvaća nastavne teme Promjenjive i nepromjenjive vrste riječi i Nepromjenjive vrste riječi: prilozi,prijedlozi, veznici, čestice, usklici, tj. ključne pojmove: promjenjive i nepromjenjive riječi, osnova riječi, nastavak; pojam priloga (prilozi mjesta, vremena, načina), prijedloga, veznici, čestice, usklici.

  • Instructions:

    Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati i razlikovati priloge, prijedloge, veznike, čestice i usklike