NAJPOPULARNIJE

Igre : pluskvamperfekt 6.razred

Igre : pluskvamperfekt 6.razred

Informacije o igri
Igre :  pluskvamperfekt 6.razred

OPIS IGRE

CJELINA: GLAGOLSKA VREMENA

Cjelina obuhvaća nastavne teme: Izricanje sadašnjosti prezentom, Izricanje prošlosti perfektom, Izricanje prošlosti aoristom, imperfektom i pluskvamperfektom, Izricanje budućnosti futurom, Izricanje zapovijedi i molbe imperativom, Izricanje želje kondicionalom, Vrste predikata, tj. ključne pojmove: prezent, sprezanje (konjugacija), prezent pomoćnih glagola; perfekt, krnji perfekt; aorist, imperfekt, pluskvamperfekt; futur prvi, futur drugi; glagolski način, imperativ; kondicional prvi, kondicional drugi; glagolski i imenski predikat. Igra Pluskvamperfekt
Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati pluskvamperfekt kao složeni glagolski oblik; razumjeti njegovo osnovno značenje, moći proizvoditi oblike glagola u pluskvamperfektu
Korelacija: Geografija – Panamski kanal

IGRAJ IGRU!
Više igara
Odgovori

Your email address will not be published.

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>