NAJPOPULARNIJE

Igre : rod broj padež 5.razred

  • Instructions:

    Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati padeže pridjevskih oblika pomoću proširenoga padežnog pitanja i imenice s kojom se pridjev slaže, rabiti padežne nastavke odrećenih i neodrećenih pridjeva, zapaziti jednak glasovni sastav različitih oblika