NAJPOPULARNIJE

Igre : služba riječi

  • Igre :  služba riječi

    OPIS IGRE

    CJELINA: SLUŽBA RIJEćI U REČENICI Cjelina obuhvaća nastavne teme: Objekt, Priložne oznake, Imenički dodatci: atribut i apozicija, Jednostavna rečenica, tj. ključne pojmove: objekt , izravni objekt, neizravni objekt, priložne oznake, priložna oznaka mjesta, vremena, načina, atribut: pridjevni atribut I imenički atribut, atributni skup, apozicija, apozicijski skup, jednostavna rečenica, neproširena rečenica, proširena rečenica, besubjektna rečenica, neoglagoljena rečenica.

  • Instructions:

    Obrazovne zadaće i postignuća: primijeniti znanje o predikatu, subjektu, objektu, vrstama objekta, vrstama priložnih oznaka, atributu, vrstama atributa, apoziciji