NAJPOPULARNIJE

Igre : upotreba odnosnih zamjenica

  • Igre : upotreba odnosnih zamjenica

    OPIS IGRE

    CJELINA: ZAMJENICE Cjelina obuhvaća nastavnu temu: Zamjenice i njihova uloga u rečenici , tj. ključne pojmove: upitne, odnosne i neodrećene zamjenice. Učenici će igrajući igre iz ove cjeline naučiti pravilno rabiti padežne oblike upitnih, odnosnih i neodrećenih zamjenica u govorenju i pisanju.

  • Instructions:

    Obrazovne zadaće i postignuća: pravilno rabiti padežne oblike odnosnih zamjenica