NAJPOPULARNIJE

Igre : uredi tekst paravopisni znakovi_5

  • Igre :  uredi tekst paravopisni znakovi_5

    OPIS IGRE

    Cjelina obuhvaća nastavne teme: Veliko početno slovo u nazivima kontinenata, država, zemalja, naroda inaseljenih mjesta, izgovor i pisanje riječi s glasovima ije, je (umanjenice i komparativi), Rečenični znakovi tj. ključne pojmove: veliko početno slovo u nazivima kontinenata, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta, glasovi ije, je, zarez ispred veznika a i ali; zarez iza usklika i riječi u vokativu.

  • Instructions:

    Obrazovne zadaće i postignuća: primijeniti pravila o pisanju velikoga početnoga slova u nazivima kontinenata, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta u skladu s pravopisom, pisati veznike a i ali u rečenicama u skladu s pravopisom, pisati zarez iza usklika na početku rečenice, pisati zarez iza riječi u vokativu.