NAJPOPULARNIJE

Igre : uredi tekst – veliko slovo

  • Igre :  uredi tekst – veliko slovo

    OPIS IGRE

    CJELINA: PRAVOPIS Cjelina obuhvaća nastavne teme: Veliko početno slovo u nazivima kontinenata, država, zemalja, naroda inaseljenih mjesta, izgovor i pisanje riječi s glasovima ije, je (umanjenice i komparativi), Rečenični znakovi tj. ključne pojmove: veliko početno slovo u nazivima kontinenata, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta, glasovi ije, je, zarez ispred veznika a i ali; zarez iza usklika i riječi u vokativu..

  • Instructions:

    Obrazovne zadaće i postignuća: primijeniti pravila o pisanju velikoga početnoga slova u nazivima kontinenata, država, zemalja, naroda i naseljenih mjesta na prikladnim primjerima u skladu s pravopisom