NAJPOPULARNIJE

Molekule i svjetlost

  • Molekule i svjetlost

    OPIS IGRE

    Da li se ikada zapitali kako staklenički plin utječe na klimu, ili zašto je ozonski sloj važan. Koristite simulaciju istražite svjetlo u interakciji s molekulama u našoj atmosferi Prepoznajte da apsorpcija svjetla ovisi o molekuli i vrsti svjetlosti Odnosi energije i svjetlosti u nastalu pokretu Naučite da se energija povećava s od mikrovalova do ultraljubičastog Predvidite kretanje molekula prema vrsti svjetlosti koje apsorbira Utvrdite kako struktura molekula utječe na interakciju sa svjetlom Molekule Fotoni Apsorpcija Svjetlost

  • Instructions: