NAJPOPULARNIJE

Igra nastavi matematički niz  • Igra nastavi matematički niz

    OPIS IGRE

    U igri Nastavi matematički niz od tebe se traži da shvatiš princip po kojem se redaju brojevi i nastaviš matematički niz. Niz koji je prikazan u igri tvore brojevi koji su poslagani po nekom pravilu. Recimo razlika između njih može biti uvijek isti broj Npr: 1 4 7 pa je logično da će slijedeći broj u nizu biti 10. Pokušaj zabavno je i naučit ćeš što su matematički nizovi.

  • Instructions: