NAJPOPULARNIJE

Igre : brojevi lopte  • Igre : brojevi lopte

    OPIS IGRE

    Veći i manji, pozitivni i negativni brojevi ispisani su na loptama . Potrebno je u što kraćem vremenskom roku kliknuti na lopte od manje vrijednosti prema većoj. U početku je lagano, vidjet ćeš. Ali... polako se komplicira situacija.. Ako ti do sada nije bila jasna veličina negativnih i pozitivnih brojeva, sada imaš priliku to uvježbati. Razmišljaj o brojevnom pravcu i na koji način se zapisuju brojevi manji i veći od ishodišta ili nule.

  • Instructions:

    klikni prvo na najmanji broj pa redom prema većem..