NAJPOPULARNIJE

Igre : Ije ili je

  • Igre :  Ije ili je

    OPIS IGRE

    CJELINA: PRAVOPIS Cjelina obuhvaća nastavne teme: Rečenični i pravopisni znakovi: trotočje, izostavnik, crtica, zagrada; Veliko početno slovo u imenima pokrajina i krajeva, dijelova naselja, trgova i ulica; Slušanje, izgovor i pisanje riječi s provedenim glasovnim promjenama; Pisanje, izgovor i čitanje glagolskih oblika, tj. ključne pojmove: točka, zarez, upitnik, uskličnik, trotočje, izostavnik, crtica, zagrada; veliko slovo, višečlani nazivi pokrajina i krajeva, dijelova naselja, ulica i trgova.

  • Instructions:

    Sve jasno... Obrazovne zadaće i postignuća: pravilno primijeniti pravopisna pravila u pisanju dvoglasnika IJE I JE