NAJPOPULARNIJE

Igre : Kviz zamjenice 6. razred

  • Igre :  Kviz zamjenice 6. razred

    OPIS IGRE

    CJELINA: ZAMJENICE Cjelina obuhvaća nastavnu temu Vrste zamjenica, tj. ključne pojmove: vrste zamjenica - osobne, posvojne, povratna, povratno-posvojna, pokazne. Učenici će igrajući igre iz ove cjeline naučiti prepoznavati i pravilno rabiti posvojne, povratne, povratno-posvojne i pokazne zamjenice u svim oblicima; sklanjati osobne i ostale vrste zamjenica.

  • Instructions:

    Sve jasno... Obrazovne zadaće i postignuća: Kviz s pitanjima pomoću kojih učenik može ponoviti teorijska znanja, i primijeniti ih. Rješavanje kviza učeniku može biti dobra priprema za pisanu provjeru