NAJPOPULARNIJE

Igre : Vrste zamjenica

  • Igre :  Vrste zamjenica

    OPIS IGRE

    CJELINA: Zamjenice Cjelina obuhvaća nastavnu temu Vrste zamjenica, tj. ključne pojmove: vrste zamjenica - osobne, posvojne, povratna, povratno-posvojna, pokazne. Učenici će igrajući igre iz ove cjeline naučiti prepoznavati i pravilno rabiti posvojne, povratne, povratno-posvojne i pokazne zamjenice u svim oblicima; sklanjati osobne i ostale vrste zamjenica.

  • Instructions:

    Obrazovne zadaće i postignuća: prepoznavati posvojne, povratne, povratno-posvojne i pokazne zamjenice u svim oblicima