Rastavljeno pisanje

 

Rastavljeno (nesastavljeno) pišu se:

  • dvije imenice koje se obje sklanjaju i svaka ima svoj naglasak, a označuju jedan pojam (žena mačka, žene mačke, ženi mački, ženu mačku…; misao vodilja, misli vodilje, mišlju vodiljom…; loptica skočica, loptice skočice, lopticu skočicu…; kasica prasica, kasice prasice, kasicu prasicu…; čovjek pauk, čovjeka pauka, čovjeku pauku…)
  • sveza imenice s nesklonjivnim pridjevom (gala večera, gala večere, gala večeri; krem juha, krem juhe, krem juhi…; pat pozicija, pat pozicije, pat poziciji…)
  • neodređene zamjenice tvorene pomoću predmetaka ni- i i- u oblicima s prijedlozima (ni za što, ni pred kim, ni o komu, ni od koga, ni s kim, i za koga…)
  • prijedlog i zamjenica (sa mnom, na njemu, za tebe, preda mnom, uza se, za te…)
  • glavni i redni brojevi (dvadeset pet, osamdeset sedam, sto petnaest, dvije tisuće šesnaesta, devedeset i deveti, pet milijardi i petsto milijuna…)
  • niječni oblici glagola (ne volim, ne znam, ne može, ne slavimo, ne bih, ne bismo…)
  • prilog i čestica (bilo gdje, bilo kad, ma kako, kako bilo…).

 

Rastavljeno (nesastavljeno) – detaljnija pravila možete pronaći na http://pravopis.hr

Tagged with →