Piše se otvarač.

Kako se piše pravilno: otvarač ili otvarać? Pravilno je i piše se otvarač. Nastavak –ač čest je nastavak za tvorbu imenica. Obično se njime tvore imenice muškoga rode koje označavaju vršitelja radnje. Oblici i tvorenice koje u osnovi imaju otvarač pišu se sa č (otvarača, otvaraču, otvaračem, otvarači, otvarače, otvaračima, otvaračica, otvaračice, otvaračici, otvaračicu, otvaračicom, otvaračev, otvaračičin, otvarački…).

Tagged with →